คุณประโยชน์ของการใช้น้ำมันหอมระเหยกับเครื่อง Ultrasonic Diffuser

Last updated: 3 Jun 2020  |  10905 Views  | 

คุณประโยชน์ของการใช้น้ำมันหอมระเหยกับเครื่อง Ultrasonic Diffuser

คุณประโยชน์ของการใช้น้ำมันหอมระเหยกับเครื่อง Ultrasonic Diffuser
     
          หลักการทำงานของเครื่องพ่นไอน้ำอโรม่านั้นทำงานโดยมีแผ่นเหล็กหรือแท่งเหล็กที่อยู่ใต้ผิวน้ำแล้วมีการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุล เป็นผลให้บริเวณผิวน้ำและน้ำมันหอมระเหยที่คละคลุ้งอยู่ด้วยกันนั้นระเหยออกมาเป็นไอทันที ทำให้น้ำมันหอมระเหยต่างๆเหล่านั้นคละคลุ้งฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้ดี คุณประโยชน์ในการใช้เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่ามีดังนี้


1. ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น
เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่านั้นทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นและช่วยให้น้ำมันหอมระเหยกระจายตัวมากขึ้นและทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในอากาศมากขึ้น

 
2. ลดฝุ่นในอากาศ
การใช้เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่าเพื่อทำให้มีไอน้ำกระจายตัวอยู่ในห้องได้ทั่วนั้นเป็นการทำให้ปริมาณฝุ่นจับกับน้ำแล้วตกลงที่พื้น ซึ่งหมายความว่าอากาศในห้องของคุณจะสะอาดกว่าเดิม คุณภาพอากาศถูกพัฒนาเพราะว่ามีปริมาณไอออนประจุลบถูกปล่อยออกมาในอากาศมากขึ้นไอออนประจุลบเหล่านี้จะไปจับตัวกับไอออนประจุบวกที่เป็นสาเหตุของฝุ่นแล้วตกลงมาที่พื้นแทน
         

3. กระจายกลิ่นหอมได้ทั่วทั้งห้องอย่างรวดเร็ว
หลักการของการใช้เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่าเป็นการสั่นสะเทือนระดับโมเลกุล ultrasonic ทำให้น้ำมันหอมระเหยแตกตัวในระดับเล็กมาก ทำให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยกระจายตัวได้เร็วเนื่องจากถูกแตกตัวเป็นโมเลกุลระดับเล็กสามารถฟุ้งกระจายได้ทั่ว และเร็วมากกว่าการใช้กลิ่นแบบอื่นๆเช่นการใช้ธูปหรือควันซึ่งมีอันตราย
        

4. เพิ่มความชื้นในอากาศ
เนื่องด้วยเครื่องพ่นไอน้ำอโรม่านั้นเป็นการทำให้น้ำที่อยู่ในสภาวะของเหลวระเหยเป็นไอในทันที และช่วยปรับให้ระดับความชื้นในอากาศที่มีน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในระดับที่มีผลดีต่อสุขภาพอยู่ในระดับ 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์ได้ไม่ยาก
        

5. กลิ่นหอมสดชื่น
การใช้เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่ากับน้ำมันหอมระเหยจมีกลิ่นให้เลือกมากมายตามความชอบของคุณ ทั้งนี้คุณจะได้กลิ่นเหล่านั้นออกจากไอเครื่องพ่นไอน้ำอโรม่าเร็วทันทีที่เปิดเครื่องให้ทำงาน
       

6. รักษาคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยได้ดี
เปรียบเทียบกับวิธีการกระจายกลิ่นด้วยรูปแบบอื่นเช่นการเผาโดยใช้ความร้อนเป็นเตาเผาหรือการใช้ธูปเผาการกระจายกลิ่น ในลักษณะนั้นถือว่ามีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณสมบัติหรือลักษณะทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยในบางชนิดมีความเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติด้อยลงไปได้ ต่างจากการใช้เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่าที่เป็นการสั่นสะเทือนระดับโมเลกุลทำให้น้ำมันหอมระเหยเหล่านั้นแตกตัวกระจายได้ทั่วโดยไม่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดซึ่งเป็นการรักษาคุณสมบัติและคุณลักษณะเด่นของน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆที่คุณเลือกใช้ได้ดีคงรูปไม่เปลี่ยนแปลง
 
       

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy